Algemene Voorwaarden

"Advanced Simplicity"

Basesoft Solutions BV
Herengracht 564
1017 CH Amsterdam
Nederland

Tel. + 31(20)6847087 
E: info@basesoft.com

Algemene Voorwaarden

Basesoft Solutions maakt gebruik van de algemene voorwaarden 2009 van ICT~Office die
zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840
voor de diensten en producten van Basesoft Solutions. Klik hier om de Algemene Voorwaarden in te zien
.

Basesoft Solutions kan op verzoek alle aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn toesturen. Klik op info@basesoft.com om deze aan te vragen.