Disclaimer

"Advanced Simplicity"

Basesoft Solutions BV
Herengracht 564
1017 CH Amsterdam
Nederland

Tel. + 31(20)6847087 
E: info@basesoft.com
Disclaimer
 
Het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico. Basesoft Solutions is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van de website noch voor de directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website.

Basesoft Solutions is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Website voor zover die door derden wordt aangeboden.

Basesoft Solutions behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, de overeengekomen voorwaarden en de Netiquette.